Munkavállaló elküldése 5 (1)

Büfét üzemeltetek, ami zárt rendszerű, kiszolgálás csak ablakon keresztül az utcafrontra ill. a szabadban van. Kérdésem ha teljesen korlátozzák a járvány végett az üzletek nyitva tartását, ( vagy kijárási tilalom lesz) és be kell zárni az ott dolgozó munkavállalót elküldhetem e fizetett szabadságra? Ha a járvány hosszabb ideig tart mit vagyok köteles tenni, ill. fizetni?

Bérgarancia kényszerszabadság alatt 0 (0)

Jogosult-e a munkáltató fizetetlen szabadságra (illetve részben vagy egészben az éves szabadsága terhére fizetett szabadságra) küldeni a munkavállalót az országos veszélyhelyzetre tekintettel? Várható-e erre kormányzati bérgarancia-vállalás (nemcsak a kiemelt ágazatok vonatkozásában?

Kötelező jelleggel szabadság kiadása 0 (0)

Orvos ismerősöm március 11-én érkezett vissza Magyarországra, szabadságát megszakítva külföldről. Másnap jelentkezett munkára. Munkáltatója 14 napi otthoni karanténra kötelezte, megtiltotta belépését az egészségügyi intézménybe. A munkáltató kötelező jelleggel szabadságot rendelt el erre az időszakra. Helyesen járt el a munkáltató? Ha nem, mit kellett volna tenni?

Járulékcsökkentés miatt a nettó bér alakulása 5 (1)

A mai napon megjelent kormányrendeletben foglaltakat hogyan kell értelmezni? A munkavállalók járulékcsökkentésének eredményeképpen a dolgozók nettó bére több lesz, vagy a járulékként elutalni nem köteles összeget a munkáltató "megtarthatja"? Ha a jogalkotói szándék a munkáltatók megsegítése volt, az utóbbi értelmezés tűnik logikusnak.

Munkabér optimalizálása 0 (0)

Mit javasolnak arra az esetre, ha a munkaidőkeret alkalmazása a munkáltatónál több ok miatt nem lehetséges, de a munkavállalók munkaviszonyát is szeretné megtartani? Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak a munkabér költségek optimalizálására abban az esetben, ha nem lesz képes a foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni?

Felmondással kapcsolatos tudnivalók 5 (1)

Munkaadói és munkavállalói szempontból mi a legoptimálisabb felmondás? Kell-e betartani a felmondási időt és az erre járó bérkifizetést? Van esetleg állásidő? Egyoldalúan lehet-e a munkaórát és ezzel együtt a bért csökkenteni?

Foglalkozási megbetegedés 0 (0)

Ha az egészségügyi szakdolgozó munkavégzés közben megfertőződik, foglalkozási megbetegedésnek minősül-e? Hogyan bizonyítható?